Personopplysninger

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Det er viktig for oss å beskytte personopplysningene dine. Vi oppfordrer deg derfor til å lese nøye gjennom følgende regler og til å kontakte vår kundeserviceavdeling hvis du har spørsmål om dette på contact@lasommeliere.com. Opplysningene du sender oss, behandles av Groupe FRIO Entreprise, 143 Boulevard Pierre Lefaucheux, 72230 Arnage.

HVILKE DATA SAMLER VI INN?

Opplysningene vi samler inn, er personopplysninger som etternavn, fornavn, e-postadresse, postadresse og telefonnummer. Noen av disse opplysningene er obligatoriske og oppgis som sådan når de samles inn.

TIL HVILKE FORMÅL SAMLER VI INN OPPLYSNINGENE DINE?

Vi kan samle inn personopplysninger om deg i følgende situasjoner:
– når du sender inn en søknad;
– når du fyller ut kontaktskjemaet for å sende inn et spørsmål eller en kommentar.

Behandlingen av opplysningene dine er nødvendig for at vi skal kunne behandle forespørselen din og svare deg der det er hensiktsmessig.

HVEM HAR TILGANG TIL DATAENE DINE?

Vi vil kun utlevere opplysningene dine til tredjeparter der dette er strengt nødvendig, og kun til følgende tredjeparter:
– kjøperen av selskapet vårt i tilfelle oppkjøp;
– til en tredjepart i tilfelle loven, en gjeldende forskriftsbestemmelse, en rettskjennelse eller en forskrift krever eller tillater det, eller hvis denne utleveringen er nødvendig i forbindelse med en etterforskning eller en prosedyre, på nasjonalt territorium eller i utlandet.

Endelig kan vi, i samsvar med lovbestemmelsene og særlig bestemmelsene i artikkel 6 (1) i forordning (EU) 2016/679 og betraktning 48 i samme forordning, overføre opplysningene dine til selskaper i FRIO-konsernet for interne administrative formål. Hvis en overføring som beskrevet ovenfor skjer til et land utenfor EU, vil vi iverksette egnede personverntiltak i samsvar med gjeldende lovgivning.

HVOR LENGE OPPBEVARES OPPLYSNINGENE DINE?

Opplysningene dine vil bli oppbevart så lenge det er nødvendig for administrative formål. Utover denne perioden vil opplysningene dine kun bli oppbevart for å overholde våre juridiske eller regulatoriske forpliktelser, eller for å gjøre det mulig for oss å bevise en rettighet eller kontrakt.

HVORDAN DU UTØVER RETTIGHETENE DINE

Du kan utøve rettighetene dine ved å sende en presis skriftlig forespørsel (med uttrykkelig angivelse av rettigheten du ønsker å utøve) til følgende adresse

FRIO ENTREPRISE
143 Boulevard Pierre Lefaucheux
72230 Arnage