Juridisk informasjon

Nettstedssjef

Nettstedet «groupefrio.com» tilhører FRIO Entreprise. Informasjonen på nettstedet kan endres når som helst uten varsel og er kun tilgjengelig for Internett-brukere i informasjonsøyemed. Den er ikke kontraktsmessig bindende. FRIO-konsernet kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle unøyaktigheter eller feil som måtte finnes på dette nettstedet.

FRIO ENTREPRISE
RCS : 52417750800032
SASU med en kapital på : 4 545 499€
Registrert kontor: 143 Boulevard Pierre Lefaucheux 72230 Arnage FRANCE

Ansvarlig for publisering

Ansvarlig for utgivelsen er direktørene i FRIO entreprise: Didier Grychta / Xavier Dubreuil.

Bruk av informasjonskapsler

Nettstedet www.groupefrio.com bruker informasjonskapsler. Disse filene samler inn informasjon og gjør det for eksempel mulig for oss å identifisere de mest besøkte sidene på nettstedet vårt. De gjør det mulig for oss å forbedre ergonomien på nettstedet vårt og gi deg en bedre opplevelse av verktøyene våre.

FRIO Group har derfor en bedre forståelse av dine behov og interesser og kan derfor gi deg informasjon som er tilpasset dine forventninger. Samtidig gjør informasjonskapslene det mulig for oss å huske visse opplysninger som du har lagt inn på nettstedet vårt under ditt forrige besøk (for eksempel opprettelsen av en handlekurv eller informasjon som er lagt inn i et inntastingsfelt).

Informasjonskapslene på nettstedet inneholder ingen data som kan identifisere deg personlig, og de er kun beregnet på å brukes av La Sommelière. Vi vil informere deg om at du kan forhindre at disse «informasjonskapslene» lagres ved å konfigurere datamaskinen din i henhold til prosedyrene som er beskrevet på CNILs nettsted.

Kontaktskjema

Informasjonen som samles inn fra personer via kontaktskjemaet, vil ikke bli utlevert til andre enn de som utgjør vårt fellesskap. I henhold til personopplysningsloven vil vi imidlertid informere deg om at det er frivillig å svare, og at manglende svar ikke vil få noen spesielle konsekvenser.

Svarene dine må imidlertid være tilstrekkelige til at vi kan behandle opplysningene. Du kan også, av legitime grunner, motsette deg behandlingen av opplysningene dine.

Opphavsrett

Alle elementer på nettstedet www.groupefrio.com, særlig tekster, presentasjoner, illustrasjoner, fotografier, trestrukturer og oppsett, er FRIO Entreprises eksklusive immaterielle eiendom, med unntak av offentlige dokumenter og tilleggsopplysninger.

I henhold til bestemmelsene i artikkel L. 122-4 i den franske loven om immaterielle rettigheter er det derfor forbudt å gjengi, reprodusere, mangfoldiggjøre, distribuere og videredistribuere dem, helt eller delvis. Enhver person som gjør dette uten å kunne bevise at vedkommende har fått uttrykkelig tillatelse fra innehaveren av disse rettighetene, kan straffes for forfalskning i henhold til artikkel L. 335-2 ff. i den franske åndsverkloven. I tillegg er enhver gjengivelse, reproduksjon, kopiering, distribusjon eller videredistribusjon, helt eller delvis, av databasen på nettstedet www.groupefrio.com forbudt i henhold til bestemmelsene i lov nr. 98-536 av 1. juli 1998 om rettslig beskyttelse av databaser. Under alle omstendigheter skal det stå «Copyright www.groupefrio.com» på alle godkjente kopier av hele eller deler av innholdet på nettstedet.

FRIO Group gjør sitt ytterste for å sikre at informasjonen som publiseres på dette nettstedet er korrekt og oppdatert, og forbeholder seg retten til å korrigere innholdet når som helst uten forvarsel.

Følgelig fraskriver FRIO Group seg alt ansvar for eventuelle unøyaktigheter, unøyaktigheter eller utelatelser knyttet til informasjon som er tilgjengelig på nettstedet; for enhver skade, direkte eller indirekte, uansett årsak, opprinnelse, art eller konsekvenser, forårsaket som følge av at noen får tilgang til nettstedet eller ikke får tilgang til det.

Mekling av forbrukertvister

I henhold til artiklene L611-1 ff. og R612-1 ff. i den franske forbrukerloven er det fastsatt at forbrukeren kan benytte seg av gratis mekling for enhver kontraktsmessig tvist knyttet til utførelsen av salgskontrakten og/eller levering av tjenester som ikke kan løses ved hjelp av en klage som tidligere er sendt til vår kundeserviceavdeling.

De kan kontakte Association Nationale des Médiateurs (ANM) enten per post på adressen 62 rue Tiquetonne 75002 PARIS eller per e-post ved å fylle ut det elektroniske skjemaet på www.anm-conso.com.

Ved kjøp på nettet kan forbrukerne også besøke den europeiske plattformen for tvisteløsning på nettet. Følgende nettsted www.economie.gouv.fr/mediation-conso gir også nyttig informasjon i tilfelle en tvist på tvers av landegrensene.

Kommentarer og forslag

Kommentarer og forslag kan sendes til nettstedets leder på følgende e-postadresse: contact@groupefrio.com.

Studiepoeng

Fotokreditering

Arnaud Derouet- JM2 Photo – Ikke-avtalefestede bilder

Pexels : https://www.pexels.com
Adobe Stock : https://stock.adobe.com/

Vertskap

OVH / AVINTAGE

Grafisk og teknisk design

FRIO Group